Vítejte!

Tyto stránky jsou zaměřeny na rekonstrukci franského vojska karolinského období, především v rozsahu 9. století našeho letopočtu (od roku 805 - 910).

Proč zrovna Frankové?

Pokud se jedná o období 9.-10.st., zjistíme, že moderní rekonstrukce historie (re-enactment, living history) je u nás zaměřena na dvě velké oblasti: Velkou Moravu a Vikingy. Pochopitelně i další, jako je Kyjevská Rus, Přemyslovci či Panonie. Naproti tomu vlivy zpoza západní a jižní hranice jsou rekonstruovány jen velmi zřídka. Tím více pak ty, které zajímá spíše vojenství, odrazuje fakt že i když postaví do pole oddíl západoslovanských bojovníků z dob Velkomoravské říše, nemají k sobě historicky adekvátního protivníka. Zde se sami nabízí Frankové, jejichž potýkání s Velkou Moravou je dnes dobře známo. Zároveň mohou Frankové poskytnout vhodnou alternativu pro někoho, koho nelákají ani Slované, ani stále velmi oblíbení Vikingové. Historie sama je velmi bohatá na vojenská vojenská střetnutí všech výše zmíněných knížectví a oblastí, takže pro námět na rekonstrukce nemusíme chodit daleko.

Organizace

Projekt těchto stránek nemá charakter SHŠ nebo jiné pevně kodifikované organizace, cílem je podpořit povědomí o Francích a poskytnout 'logistickou podporu' komukoliv, kdo bude mít zájem co nejvěrněji rekonstruovat dobového franského bojovníka. Snad tyto stránky přispějí k většímu zastoupení franských reálií v pokusech o oživení historie.

Seznam změn na stránce
16:38 9/8/2010 úvodní verze